Misforstået hypnose med kaglende høns

Hypnose er en ændret bevidsthedstilstand med et stærkt indre fokus.

Jeg har lige haft en klient i hypnose, som var bange for, at jeg ville få hende til at kagle som en høne…. Mange tror nemlig, at når man er i hypnose, er man nærmest bevidstløs og helt uden egen vilje. Dette er ikke sandt. Den form for hypnose, man ser på scener og i TV som show, tager jeg stærkt afstand fra. For mig er hypnose et vigtigt og meget effektivt redskab til at skabe forandringer hos mennesker, og efter min bedste overbevisning skal det ikke bruges til at gøre grin med nogen foran et publikum. Jeg bruger også kun mine køkkenknive til det, de er beregnet til: At skære i fødevarer.

Sådan vælger du den rigtige behandler

Det kan være lidt af en jungle at finde ud af, hvilken hypnotisør eller hypnoterapeut man skal vælge at bestille tid hos. Da vi som behandlere ikke er anerkendt af en statslig institution, kan det være svært at afgøre, om kvaliteten er i orden alle steder. Der findes mange udgaver af uddannelsen, både som hypnotisør og som hypnoterapeut. Forskellen på hypnotisører og hypnoterapeuter er overordnet set, at hypnotisører bruger manuskripter til at behandle efter, dvs. behandlingen bliver en smule stiliseret. Hypnoterapeuter bruger overordnet set hypnosen som et redskab til at skabe indre forkus, hvorefter de sætter ind med et forandringsarbejde baseret på terapeutiske redskaber og helt individuelt . Men igen kommer det helt an på, hvor behandleren er uddannet og på hvilke forudsætninger. Den bedste måde at vælge behandler på er ved anbefaling fra andre, samt egen oplevelse af behandleren ved første møde. Ring eventuelt først for at spørge ind til behandlingsmetoder, så du får en fornemmelse af, om det er et menneske, du umiddelbart ville kunne få tillid til.

Jeg uddanner hypnoterapeuter i min ånd – naturligvis! For at blive hypnoterapeut hos mig, skal man have en solid terapeutisk uddannelse, en god coachuddannelse eller en anden form for kommunikationsuddannelse, hvor man er trænet i at sætte sig selv til side og lade sessionerne handle om klientens problemstilling. Spørgeteknikkerne er meget vigtige i mit arbejde. Det handler ikke så meget om hvad klienten siger, men mere at kunne høre mønstrene i hvordan klienten udtrykker sig. Heri ligger nøglen til at låse op for problemet og dermed få det løst. Jeg har selv en baggrund som NLP Samtaleterapeut og Coach, Enneagram Master, og har sideløbende læst psykologi på Københavns Universitet.

Hvad kan en hypnoterapeut hjælpe dig med?

I NLP’ens verden har vi en forudsætning der siger: ”Alle mennesker har de ressourcer, de skal bruge, for at nå deres mål.” Vi har det som mennesker med at glemme, at vi faktisk kan meget mere, end vi måske tror. Der er alle mulige gode grunde til, at vi stopper med at tro på os selv hen ad vejen. Vi har alle mange oplevelser og erfaringer med i bagagen, og ikke alle er lige støttende. Vores sind har én overvejende opgave: At passe på os! Helt instinktivt handler det om at overleve. Som børn kobler sindet evnen til at overleve med evnen til at tilpasse sig. Derfor tilpasser vi os de voksne, vi er sammen med. Det er smart! For det gør, at vi overlever. Det, der ikke er så smart er, at sindet ind imellem glemmer at slippe barnets mønstre, efterhånden som mennesket vokser op. Og når et voksent menneske instinktivt benytter sig af et barns overlevelsesstrategier, opstår der konflikt mellem den indre instinktive verden og den ydre ”virkelige” verden. Når vi oplever sådan en konflikt, påvirker det os negativt. Vi bliver vrede, kede af det, stressede, føler os mindreværdige osv. Det er blandt andet i sådanne situationer, det er en god idé at opsøge en god hypnoterapeut.

Grunden til at vi ikke selv kan løse alle problemerne er, at de ligger dybt begravet i det underbevidste sind. Og dér har vi ikke adgang med vores bevidsthed. Derfor skal vi bruge en terapeut/hypnoterapeut, der med spørgeteknikker og hypnose kan guide os ind i det underbevidste sind. I mine behandlinger – og det, jeg lærer videre til mine kurister – er det 100% klientens egne mål og ønsker om forandringer, der udfører processen. Jeg er som behandler kun et redskab, der støtter processen ved at skabe de nødvendige forudsætninger.

Hypnosens fordele

Fordelen ved at bruge hypnose til at arbejde i det underbevidste sind er, at alt er ok! Det underbevidste sind dømmer ikke. Så uanset hvad det er, klienten har været udsat for, er der ingen fordømmelse, skyld eller skam tilstede. Alt er bare. Fordømmelsen er skabt af vores bevidste sind, som skal navigere i et samfund med normer og regler. Disse normer og regler er ikke eksisterende i underbevidstheden. Her handler det udelukkende om klientens egen opfattelse af, hvordan tingene skal være, for at klienten fungerer.

Rent teknisk skabes forandringen ved at klienten omskriver sin egen historie. Umiddelbart kunne man sige, at det er det samme som at begynde at leve på en løgn, men i forvejen er der jo måske ingen, der kender den helt rigtige sandhed. Vi har et perceptionssystem, der grovsorterer de indtryk vi får i hverdagen. Ifølge Tor Nørretrandes bog ”Mærk Verden”, bliver vi bombarderet med indtryk 24 timer i døgnet. Ca. 11.000.000 bits/s – dvs 11 millioner enheder af information pr. sekund. Ud af alle disse enheder vælger et menneske at lægge mærke til 16-42 bits/s og kalder dette for ”sandheden”.

EKSEMPEL:

Som et eksempel havde jeg en klient, som led af bulimi og havde gjort det i 10 år, siden hun var 13. Da jeg spurgte ind til følelsen, der triggede hendes trang til at fylde sig med mad og derefter kaste op igen, sagde hun, at det var følelsen af forladthed. Ved, i hypnose, at rejse tilbage i tiden til det tidspunkt hvor følelsen opstod første gang, fik klienten en fornemmelse af, at hun som 3-årig var blevet forladt af sine forældre. Hun havde siddet i stuen og tegnet, mens forældrene sad ved siden af. Hun var så optaget af projektet, at hun ikke opdagede, at forældrene gik ud i køkkenet for at lave mad. Da hun var færdig med tegningen og stolt ville vise den frem, blev hun bange, fordi forældrene ikke var der. Hun fik følelsen af at være forladt. Set med den voksnes fornuftige sind, var dette jo ikke sandheden. Mens klienten var i hypnose, ændrede hun historien, så hendes forældre nu gjorde hende opmærksom på, at de ville gå ud i køkkenet. Dette gav en følelse af tryghed og kærlighed, og med denne følelse kom klienten tilbage til sin bevidste tilstand. Hun har ikke lidt af bulimi siden.

I dette tilfælde var klienten god til at visualisere og så derfor både forhistorien og den ændrede situation. Det er ikke alle, der ser noget under sådan en session. Nogle har en oplevelse af at lydene inde i hovedet ændrer sig og andre oplever en helt fysisk ”omstrukturering”. Det handler både om hvilket repræsentationssystem klienten har og, tænker jeg, men det er helt for egen regning, sindets opfattelse af, hvad der er nødvendigt for klienten at opleve for at få det bedst mulige resultat af behandlingen. Det er muligvis ikke alt, man har oplevet i fortiden, som det er hensigtsmæssigt at se én gang til. Og sindets fornemmeste opgave er at passe på os.

Pas godt på dig selv!

Hilsen Margith Sommer