Vi har kunder både i offentligt og privat regi:

 • Odsherred Kommune, Jobcenter + Sydskolen – uddannelser, kurser, supervision
 • Viborg Kommune, Regionshospitalet – uddannelser, kurser
 • Aabenraa Kommune, Fjordskolen – uddannelser, kurser
 • Korsør Kommune, Plejecentre – uddannelser, kurser, stresscoaching
 • Statsforvaltningen – uddannelser
 • Bornholms Kommune – uddannelser
 • Næstved Kommune, Plejesektoren – kurser
 • Muskelsvindfonden – supervision
 • Socialpædagogiske bosteder – uddannelser, kurser, supervision
  • Suhr’s Udvikling og Botræning
  • Samsbo
  • Taarnborg
  • Dyrstenshøj
 • Ørsted – supervision
 • Dyrups – kurser og supervision

Udtalelse fra Plejecenter i Slagelse Kommune:

I november 2011 påbegyndte plejecenter Lützensvej i Slagelse Kommune et kursusforløb under overskriften Samarbejde og Kommunikation – et forløb bestående af 2 hele dage med et par måneders mellemrum for 61 medarbejdere fordelt på 8 hold. Kursusforløbet er afsluttet i marts 2012. Alle medarbejdere har deltaget i kursusforløbet.

Kursusforløbet indeholdt også et tilbud om en session individuel coaching til alle. Tilbuddet er helt frivilligt og 25 medarbejdere har benyttet sig af det.

Medarbejdergruppen består af social og sundhedshjælpere, social og sundhedsassistenter, sygeplejersker, administrativ medarbejder og pedeller.

Hvad har kursusforløbet betydet for medarbejderne og arbejdspladsen?

Efter at de første medarbejdere have været på første kursusdag summede det i hele huset: ”Det har været helt fantastisk”, ”Hold da op, hvor det rykker”, ”Hun (Margith) er bare så god”, ”Jeg har prøvet meget, men det her er helt ubeskriveligt”, ”Det har været en øjenåbner for mig ” ” I kan godt glæde jer” og flere ting i samme stil.

Medarbejderne var blevet bedt om kun at fortælle, hvordan de havde oplevet kursusdagen og ikke sige noget om indholdet.

Efter at hele kursusforløbet er afsluttet og i dag 2 måneder efter ”gynger” hele arbejdspladsen af god energi. Medarbejderne har fået viden i teori og praksis og bruger denne viden i dagligdagen, når arbejdet skal gøres. Når problemerne opstår, tager alle ansvar for egen kommunikation og egen andel i egen løsning af problemet. Der er en accept af de forskellige mennesker vi er og konflikter bliver løst på en ordentlig måde.

Omgangstonen er blevet meget mere positiv og dagen startes med en god forholden sig til dagens opgaver.

Er verden blevet rosenrød og problemfri?

Nej det er den ikke, – det handler om at få nye vaner og det kræver at man øver sig og det gør alle uden undtagelse.

Mange af medarbejdere har overfor ledelsen tilkendegivet at dette kursusforløb har betydet alverdens forskel for dem – i deres arbejdsliv og ikke mindst i deres privatliv.

Jeg har aldrig før oplevet at alle undtagen en enkelt medarbejder har givet udtryk for at et kursusforløb har været så godt og brugbart.

Er du en af dem der gerne vil se lidt tal på tingenes tilstand så læs videre her:

Ledelsen havde et ønske om at kunne måle på nogle enkelte parametre i forhold til tilkendegivelser om manglende arbejdsglæde, problemer i samarbejdet med kolleger og arbejdspres. Rigtig mange medarbejdere havde givet udtryk for at de holdt meget af deres arbejde, men var kede af fravær – dårlig adfærd blandt kolleger, sure kolleger, stress i hverdagen med mere.

Kursusforløbet blev derfor startet og afsluttet (14 dage efter kursusstart) med 3 spørgsmål med anonym besvarelse. (spørgsmålene er udviklet af lederen på plejecentret.)

1. Når du tænker på hvordan du har det på din arbejdsplads. Hvordan har du det så?

Før kurset svarede 78,7 % at de havde det godt og rigtig godt, efter kurset svarede 96,3 % at de havde det godt og rigtig godt. Forbedring: 17,6%

2. Når du tænker på hvordan du har det med dine kolleger. Hvordan har du det så?

Før kurset svarede 88,5 % at de havde det godt og rigtig godt, efter kurset svarede 98,1 % at de havde det godt og rigtig godt. Forbedring: 9,6 %

3 Når du tænker på sammenhængen mellem mængden af arbejdsopgaver og tiden til løse dem. Hvordan har du det så?

Før kursusstart svarede 42.6 % at de havde det godt og rigtig godt, efter kurset svarede 63,6% at de havde det godt og rigtig godt. Forbedring: 21 %

Stor tak til Margith for samarbejdet.

Venlig hilsen Birgitte Friisholm Centerleder, Plejecenter Lützensvej.