Er Betablokker det nye “sort” i gymnasiet?

1.100 elever mellem 14-30 år tager hjertemedicinen ”Betablokker” for at kunne klare at gå til eksamen.

Problemerne er størst hos pigerne i gymnasiet.

Hvad er det der gør, at man som forældre synes det er OK at fylde hjertemedicin i sine børn, for at de skal kunne klare en eksamen?

Man fjerner jo ikke problemet blot fordi man bedøver kroppens reaktion!

Jeg undrer mig over, at forældrene ikke bruger nogle af alle de dygtige terapeuter, der findes, så deres børn én gang for alle kan komme af med præstationsangsten, den lave selvværdsfølelse, ubehaget og angsten.

Skyldes det, at forældrene er bange for, at hvis de sender børnene til en terapeut, er det et tegn på, at de selv har fejlet som forældre? For så giver det da slet ikke mening at ty til medicinen, som er en inaktiv, ikke-ansvarstagende måde at håndtere et problem på. Så ville det da netop give mening at begynde at tage ansvar og gøre noget godt for børnene.

Tag en time hos en terapeut, det er meget sundere…

Og hvis jeg har ret i, at forældrene har denne dårlige samvittighed, kan de jo tage en time hos terapeuten og komme af med den vildfarelse, at de ikke har gjort det godt nok. For en stor del af skylden for den kæmpe eksplosion af unge mennesker, der får angst i forbindelse med eksamen er et generelt samfundsproblem. Det er et pres udefra, en ny norm om at kun 12 er godt nok. Vi har sågar fået et nyt udtryk: ”12-tals-pigerne”, som har sat barren for, hvad der er acceptabelt. Det er denne norm, vi i fællesskab skal gøre op med, så børnene i dagens Folkeskole når at lære, at der findes så mange andre værdifulde egenskaber i mennesker, end evnen til at score en høj karakter til eksamen, inden de skal videre i uddannelsessystemet – som i øvrigt består af mange andre muligheder end gymnasiet.

Og for hele den store gruppe af unge mennesker, som ikke nåede at lære det i Folkeskolen, kan terapien være en god, behagelig og langsigtet løsning på problemet.

Gør noget godt for jeres børn…

Så kære forældre – gør noget godt for jeres børn. Lad mig, mine kolleger i bySeven eller nogle af alle de terapeuter, jeg har uddannet, få lov til at hjælpe børnene til at klare eksamen – og livet – med en følelse af at være OK, som de mennesker, de er.

Margith Sommer