Er du leder eller hundetræner?


Hvordan bliver du en god leder?

Der findes mange fine artikler om emnet – og du kan også tage på et hav af kurser, der beskrives med så komplicerede fagudtryk og moderne ledelsestermer, at det kan synes uoverkommeligt at lære, at blive en god leder…

Er det virkelig så kompliceret? Når vi taler om mere private ting, som fx parforholdet, forklares et godt forhold ofte med sammenligningen med at passe en plante. Den skal gødes og vandes. Så enkelt er det – og det kan vi alle forstå!

Så det må også være muligt at forklare lederskab på en måde, alle kan forstå! Og ja, den forklaring kommer her:

En god leder…

At være leder kan i store træk sammenlignes med at være hundetræner. Og nej – her tænker jeg ikke klikkertræning!

En god hundetræner starter med at vælge den type hund, som han skal bruge. Er det en jagthund, en vagthund, en apporterer, en skødehund eller en redningshund? Alt efter hvilken opgave, der skal løses, er det vigtigt at finde den rette type hund til opgaven. Det samme er en vigtig parameter i en virksomhed. Man skal finde den rette medarbejder til den rette opgave.

Herefter skal der skabes en sund relation mellem træner og hund. Det kræver en indsats af træneren at skabe en gensidig respekt og en ligeværdighed, samtidig med at sætte de hierakiske rammer.

En leder motiverer og belønner…

Når hunden så er faldet til i de nye omgivelser, og har fundet sin plads i flokken, er det trænerens opgave at give kommandoen til at påbegynde opgaven, motivere under processen og give belønningen ved veludført arbejde. Uden motivation og belønning svækkes hundens lyst til at samarbejde og til at løse opgaver. Det samme gælder dine medarbejdere!

En god leder giver konstruktiv feedback

Er du hård overfor din hund, og råber du ad den, risikerer du, at den gemmer sig og bliver inaktiv. Ignorerer du din hund, begynder den måske at ødelægge møblerne eller tisse på gulvet. Så vidt er det forhåbentligt aldrig nået på din arbejdsplads, for du råber ikke ad dine medarbejdere, vel?

Ligesom vedvarende omsorg og træning giver dig en loyal hund, der med glæde gør det, du beder den om, vil det at du bytter negativ kritik ud med positive forbedringsforslag – altså konstruktiv feedback – gøre, at dine medarbejdere føler sig værdsatte. Det giver loyale medarbejdere.

Kort sagt

En god leder vælger de rette medarbejdere, bruger klar tale, motiverer og belønner for veludført arbejde. Og det er jo ikke så svært, vel?

God arbejdslyst!

Hilsen Margith Sommer